Bestuur


Naam: Ergün, Zeynel Abidin
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamelijk bevoegd(met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Sak, Mikail
Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamelijk bevoegd(met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Sengonul, Osman
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamelijk bevoegd(met andere bestuurder(s), zie statuten)

Over ons

SBI-code: 88.99.2 – Maatschappelijk werk.
Het (doen) verbeteren van de maatschappelijke, sociale en culturele positie van hen wiens positie verbetering behoeft

Contact