Schenken met belastingvoordeel

Stichting Envar is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar.
Wilt u stichting Envar steunen? Dan is het voor u én voor ons het voordeligste als u dat via een periodieke schenking doet.
Met een periodieke schenking profiteert u van maximaal belastingvoordeel, dus zonder aftrekbeperkingen van 1% en 10% (drempel en plafond). U mag uw schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft ons daarmee ook zekerheid voor de toekomst en is uw gift meer waard.

Onderhandse akte

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een schenking op te stellen zonder een akte op te maken bij de notaris. Deze overeenkomst ‘periodieke gift in geld’ kunt u via de website van de belastingdienst downloaden en naar ons opsturen. ( Link overeenkomst periodiek gift in geld) Wij vullen de velden in voor de instelling en sturen u een getekend exemplaar retour. Deze overeenkomst is ook voor een periode voor minimaal 5 jaar.

Uw belastingvoordeel

Uw gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.  Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u dus een bepaald percentage van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. U kunt het exacte bedrag hieronder ook via de schenkcalculator berekenen voor het opmaken van een periodieke schenking.

Uw jaarlijkse geschenk:


Belastingtarief 2014 42% (tot 65 jaar) 52% (tot 65 jaar)
Jaarlijkse gift €200,00 €200,00
Aftrekbaar €84,00 €104,00Bankoverschrijving

Rekening nummer: NL86 ABNA 0579 6042 76
t.n.v.: Stichting Envar
o.v.v.: Bijdrage Stichting Envar

Machtigingsformulier

Binnenkort beschikbaar

Eenmalig via iDeal

Binnenkort beschikbaar

Contact