• 0 Items - 0,00
    • No products in the cart.

Stichting Envar

Algemeen maatschappelijk werk. Het verschaffen van faciliteiten voor scholieren en studenten teneinde zij zich ontwikkelen tot harmonieuze individuen, welke zowel een gedegen opleiding casu quo studie hebben gevolgd, alsmede belangrijke religieuze en universele normen en waarden tot zich hebben toegeëigend en hieruit voortvloeiende het bestrijden van schooluitval, criminaliteit, drugsverslaving, alcoholverslaving, hanggedrag, disrespect jegens de medeburger, in de breedste zin des woord en meer in het voorts opvoeden casu quo opleiden van individuen, welke in harmonie met zichzelf en in het bijzonder met hun omgeving een bestaan zullen leiden. De stichting zal zich niet beperken tot Nederland en zal zich met name in tijden van oorlog, hongersnood en milieurampen inzetten, waarbinnen saamhorigheid en liefde voor de mens een belangrijke rol speelt, voor hulpbehoevenden

Bestuur

Bestuur

Bestuur van Stichting Envar
Doelstellingen

Doelstellingen

Algemeen maatschappelijk werk. Het verschaffen van faciliteiten voor scholieren en studenten teneinde zij zich ontwikkelen tot harmonieuze individuen, welke zowel een gedegen opleiding casu quo studie hebben gevolgd………

Beleidsplan

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het aantrekken van deskundigen;
  2. ………

Het Grootste Teken

Het Grootste Teken

22,95 19,95